Νέα

Νέος Γενικός Διευθυντής στον ΣΑΕΚ

Περισσότερα

40η Ετήσια Γενικη Συνέλευση ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Γενικής Φύσεως στο ΔΣ του ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Εκσυγχρονισμός ποινών για οδικές παραβάσεις

Περισσότερα

Ο ΣΑΕΚ συζητά τις θέσεις του με τους υποψήφιους προέδρους

Περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 29 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

• Ο ΣΑΕΚ ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης όλων
• Κατοχυρώνονται οι καταναλωτές με τις αλλαγές στην απόδοση ασφαλίστρων
• Νέα δεδομένα στην αγορά

 

Τις αλλαγές που επιφέρει η νέα Οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων σχετικά με   την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρου, καθώς και για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τους ασφαλιζόμενους, τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΑΕΚ).

Όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΑΕΚ κ. Κρητιώτη και τη Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Στέφη Δράκου, η νέα Οδηγία στοχεύει στην κατοχύρωση των ασφαλιζομένων και ήδη εφαρμόζεται από την μεγάλη πλειοψηφία των διαμεσολαβητών..

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ κ. Ανδρέας Κρητιώτης, είπε ότι οι νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν με το νέο χρόνο, λειτουργούν προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των ασφαλιζομένων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι αυτή η Οδηγία, με τελικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα υιοθετώντας ουσιαστικά μια πρακτική που ίσχυε και εφαρμοζόταν από τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Κατοχυρώνει και προστατεύει τους καταναλωτές, χωρίς ταυτόχρονα να πλήττει τα καλώς νοούμενα  συμφέροντα των εμπλεκομένων.

Ως υπεύθυνοι φορείς της ασφάλισης, πρόσθεσε ο κ. Κρητιώτης, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του καταναλωτή να λαμβάνει συνειδητές αποφάσεις, γιατί θέλουμε ένα ενημερωμένο καταναλωτή, που να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του ΣΑΕΚ κα Στέφη Δράκου αρχικά αναφέρθηκε στον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και στο ρόλο του και τόνισε ότι τόσο ο ΣΑΕΚ όσο και όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη του θεωρούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σημαντικούς συνεργάτες τους.

Στη συνέχεια η κα Δράκου αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα Οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων και στο τι αλλάζει σε σχέση με την  πληρωμή ασφαλίστρου.

Η κα Δράκου είπε ότι με την οδηγία αυτή, καθορίζεται μια διάφανη διαδικασία σε σχέση με την πληρωμή του ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόμενο στο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την απόδοση  του στο δικαιούχο, που δεν είναι άλλος από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία παρέχει την κάλυψη.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Δράκου, είπε ότι η Οδηγία επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν στο ασφαλιστικό συμβόλαιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με (α) το ποσό του ασφαλίστρου (β) τον τρόπο αποπληρωμής του (γ) τις συνέπειες σε περίπτωση μη αποπληρωμής. Και όλα αυτά, διευκρίνισε ώστε ο ασφαλιζόμενος να έχει πλήρη γνώση και εικόνα για αυτό που συμφωνείται μεταξύ του και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Επίσης, συνέχισε, με τη νέα Οδηγία, η πληρωμή του ασφαλίστρου σε μορφή άλλη από μετρητά π.χ. επιταγή, πιστωτική κάρτα, γίνεται στο όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας κι όχι του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Στις περιπτώσεις που το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε μετρητά, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κατακρατεί το ασφάλιστρο και θα πρέπει να παραδίδει τα χρήματα στο δικαιούχο (δηλαδή την ασφαλιστική εταιρεία), εντός προκαθορισμένου από την Οδηγία χρόνου συγκεκριμένα  εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Επίσης, η απόδειξη πληρωμής που θα λαμβάνει ο ασφαλιζόμενος θα είναι η επίσημη απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του, το ποσό που κατέβαλε και αναφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για το οποίο γίνεται η πληρωμή, ώστε να είναι πλήρως κατοχυρωμένος ο ασφαλιζόμενος.

Με τον ίδιο τρόπο, η ασφαλιστική επιχείρηση, σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δικαιούται επιστροφή ασφαλίστρων, οφείλει να επιστρέφει το σχετικό ποσό εντός επίσης προκαθορισμένου χρόνου, που επίσης καθορίζεται στις 7 πρώτες  εργάσιμες ημέρες του μήνα, που ακολουθεί το μήνα που γίνεται η ακύρωση/αλλαγή.

Περαιτέρω, διευκρίνισε η κ. Δράκου, ότι η νέα Οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα παροχής ευκολιών πληρωμής  και ότι ο καταναλωτής στο εξής θα απολαμβάνει   τις διάφορες επιλογές  που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους πελάτες τους ,είτε αυτοί είναι απευθείας ασφαλισμένοι είτε μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους που ίσχυαν μέχρι σήμερα δηλαδή μετρητά, επιταγή, τραπεζική κάρτα κλπ.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της είπε ότι ο ΣΑΕΚ συμφωνεί πλήρως με την Οδηγία και τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 1/1/2018, παρά τις σημαντικές υποχρεώσεις που επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι ο ΣΑΕΚ θα αναλάβει τις επόμενες μέρες πρωτοβουλίες για ενημέρωση των ασφαλιζομένων και προς το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου, το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και στους ασφαλιζόμενους.

 

Χαιρετισμός Προέδρου, κ Ανδρέα Κρητιώτη


Copyright ©2018 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS