Νέα

Νέος Γενικός Διευθυντής στον ΣΑΕΚ

Περισσότερα

40η Ετήσια Γενικη Συνέλευση ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Γενικής Φύσεως στο ΔΣ του ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Εκσυγχρονισμός ποινών για οδικές παραβάσεις

Περισσότερα

Ο ΣΑΕΚ συζητά τις θέσεις του με τους υποψήφιους προέδρους

Περισσότερα

Ομιλία κ Στέφης Δράκου στην Ημερίδα της Europa Donna στις 11 Νοεμβρίου 2017

«Ασφάλιση και ασθένεια, δικαίωμα στην αξιοπρέπεια»

Άκουσα με προσοχή τις τοποθετήσεις των προηγούμενων ομιλητών και τολμώ να πω ότι έγινα σοφότερη πάνω στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τις γυναίκες και τους ασθενείς γενικότερα, αλλά όλους μας – την ασφαλιστική αγορά, το κράτος και την πολιτεία, την κυπριακή κοινωνία.

Θέλω τώρα με τη σειρά μου να βάλω στο τραπέζι της συζήτησης τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, τις γενικές αρχές με τις οποίες προσεγγίζουμε την κατάσταση. Θέλω να εξερευνήσουμε μαζί τις πτυχές που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών, την αξιοπρέπειά τους και τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης.

Πριν αρχίσουμε, είναι χρήσιμο να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις για να έχουμε όλες και όλοι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Για να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να απαντήσουμε στα συχνά και εύλογα ερωτήματα που φτάνουν στον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και στους ανθρώπους της Europa Donna.

Αρχικά, πρέπει να ξέρουμε ότι τα δικαιώματα των ασθενών ρυθμίζονται από την πολιτεία – αυτό είναι ξεκάθαρο και απόλυτο. Η πολιτεία είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για το θεσμικό πλαίσιο. Οι σχετικές νομοθεσίες που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, οφείλουν να καθορίζουν με σαφήνεια το περιθώριο κινήσεων.

Αυτό είναι καταρχήν απαραίτητο. Πρέπει να είναι και ουσιαστικό, αφού έτσι επιτυγχάνεται ο κοινός μας στόχος και δεν μιλάμε μόνο για το θεαθήναι.

Για σκοπούς της σημερινής παρουσίασης θα περιοριστώ  στα δικαιώματα των ασθενών όπως καθορίζονται σήμερα από την εθνική νομοθεσία, δηλαδή από τον Περί της κατοχύρωσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών Νόμο του 2004.

Οι διατάξεις αυτής της νομοθεσίας κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ασθενών τα οποία απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, είναι συμπληρωματικές και στα δικαιώματα που απορρέουν από άλλες εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις.

Κατά πόσον οι εθνικές ρυθμίσει είναι ικανοποιητικές ή οι διαδικασίες που προστατεύουν τα δικαιώματα των ασθενών είναι αποτελεσματικε΄ς θα το αφήσω στην κρίση τσας. Κυρίως στην κρίση των ασθενών οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Άλλωστε πρόκειται γι αένα τεράστιο θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε ως ξεχωριστή ενότητα.
 
Ωστόσο αξίζει να αναφέρω ότι έχω ανατρέξει σε διάφορες δημόσιες ιστοσελίδες και δεν βρήκα πουθενά ένα κείμενο που να συγκεντρώνει όλα τα δικαιώματα των ασθενών όπως αυτά απορρέουν από τις διάφορες νομοθεσίες μας. Ακόμα, δεν κατάφερα να εξασφαλίσω στατιστικές αναλύσεις που καταδεικνύουν τα παράπονα που υποβλήθηκαν από ασθενείς για παραβίαση δικαιωμάτων και πόσα έτυχαν χειρισμού. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλιάριο με τίτλο «Τα δικαιώματα των Ασθενών»  παρέχει το Υπουργείο Υγείας. Μου πήρε κάποιο χρόνο να το εντοπίσω.

Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ξεκινώ τη συζήτηση με μια εισήγηση: Το Υπουργείο Υγείας να φέρει σε γνώση στου κοινού την ύπαρξη του βιβλιαρίου και σε όλους του ς υγείας να αναρτηθούν τα δικαιώματα των ασθενών.

Ποιο σημαντικό, που καθιστά τους μηχανισμούς ελέγχου αποτελεσματικούς, είναι η πρόσβαση σε μια στατιστική ανάλυση των παραπόνων και του χειρισμού που έτυχαν. Η ανάλυση οδηγεί σε συμπεράσματα που μπορεί να καθοδηγήσουν τους αρμοδίους σε βελτιώσεις. Ένα καλό παράδειγμα που αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό ήταν η υποχρεωτική ανάρτηση των δικαιώματα των επιβατών στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων όλων  των αεροπορικών εταιρειών.

Δικαιώματα Ασθενών
Προτού ασχοληθώ με τα δικαιώματα των ασθενών, κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω ότι ο ασθενής εκτός από δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Όπως π.χ. η συμπεριφορά του προς το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα πρέπει να είναι η αρμόζουσα. Η μεταχείριση να είναι η ιδία όπως αυτή που ο ίδιος απαιτεί. Τα πρόσφατα επεισόδια βίας που όλοι είδαμε πρέπει να προβληματίσουν τους αρμοδίους προτού καταλήξουν στις αποφάσεις τους. Η λύση δεν είναι μόνο η φρούρηση των λειτουργών. Είναι η διαχείριση των αιτιών που οδηγούν στα γεγονότα. 

Τα δικαιώματα των ασθενών επιγραμματικά είναι:
• Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία
• Αξιοπρεπής μεταχείριση
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
• Ισότιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις
• Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος εντός ευλόγου χρόνου
• Εμπιστευτικότητα
• Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή
• Δικαίωμα ενημέρωσης πρόσβασης και αντίρρησης 
Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσω μια σύγκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης και σε ποιο βαθμό τα πιο πάνω δικαιώματα γίνονται σεβαστά από την ιδιωτική ασφάλιση.
  
Ξεκινώ σημειώνοντας ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασθενών καθορίζονται από το εκάστοτε ασφαλιστήριο με σεβασμό προς τις διατάξεις των πιο πάνω νόμων αλλά και των διεθνών συμβάσεων.

Έτσι τα πιο πάνω δικαιώματα, και όχι μόνο, κατοχυρώνονται από υπογεγραμμένες ιδιωτικές συμβάσεις. Στην ασφαλιστική βιομηχανία έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση ώστε τα ασφαλιστήρια να είναι σε γλώσσα φιλική στο χρήστη και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις να καταγράφονται με σαφήνεια. Ασφαλώς είναι ένα θέμα που μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
Συνεπώς, το πλεονέκτημα του ιδιωτικού τομέα είναι ότι ο ασφαλισμένος κρατά στα χέρια του ένα δυνατό συμβόλαιο το οποίο κατοχυρώνει τα δικαιώματα του νομικά. Ούτε κόμματα, ούτε συντεχνίες, ούτε εταιρείες. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε διαφορετικές δυσνόητες νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις για να τα γνωρίζει ο ασθενής.

Στην ατυχή περίπτωση που αυτά παραβιάζονται, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τη διαχείριση των παραπόνων. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκεί περιγράφεται βήμα προς βήμα καθετί που πρέπει να ακολουθήσετε για τον χειρισμό ενδεχόμενου παραπόνου σας. Είναι υποχρέωση όλων των ασφαλιστικών εταιρειών νη οποία απορρέει από την ασφαλιστική νομοθεσία.
 
Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένες ή ικανοποιημένοι από το χειρισμό του παραπόνου σας, υπάρχει ο αρμόδιος Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Τέλος μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας και να απαιτήσετε αποζημιώσεις από το Δικαστήριο.

Διερωτώμαι αν ο πολίτης στο δημόσιο τομέα έχει τόσες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να δικαιωθεί. Και ποιος θιγόμενος θα έχει την υπομονή και τους πόρους να περιπλανηθεί στον λαβύρινθο του απρόσωπου δημοσίου ώστε να βρει το δίκιο του. Να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ενώπιων ανεξάρτητων θεσμών. Δυστυχώς τα καθημερινά παραδείγματα δεν προκαλούν αισιοδοξία.

Το δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία. Το δικαίωμα για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος εντός ευλόγου χρόνου
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης σε σχέση με τα δύο καίρια αυτά δικαιώματα των ασθενών; Πως κατοχυρώνονται μέσα από τα ασφαλιστήρια μας;
Παρέχοντας στο ασθενή:

• Την ελεύθερη επιλογή γιατρού. Μια επιλογή που είναι πραγματική αφού στον ιδιωτικό τομέα έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ιατρών
• την ελεύθερη πραγματική επιλογή νοσηλευτηρίου. Με όλα τα νοσηλευτήρια να συμμετέχουν
Με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα της πρόσβασης σε φροντίδα υγείας και θεραπεία τη στιγμή που την χρειάζεσαι. Χωρίς ουρές αναμονής,0 διαλέγοντας εσύ αυτό που είναι σε θέση να σου παρέχει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση.
Ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει - εκτός των άλλων- εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, σε άνετο και ανθρώπινο περιβάλλον.

Ο ασθενής έχει ελευθερία να διαλέξει αυτό που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να λάβει τις υπηρεσίες που δικαιούται στην ώρα τους, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Και όταν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του να τον αλλάζει, τον τιμωρεί. Αυτό το δικαίωμα επιλογής δημιουργεί ανταγωνισμό και πίεση για διαρκή βελτίωση. Για να γινόμαστε καλύτεροι, να εκσυγχρονιζόμαστε και να αναβαθμίζουμε την εξυπηρέτηση που ανήκει σε κάθε ασθενή. Σε αντίθεση με τη δημόσια ασφάλιση.
Το προτεινόμενο ΓεΣΥ υπόσχεται ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου. Εύχομαι ότι οι αντιδράσεις των ιατρών/νοσηλευτηρίων θα αντιμετωπιστούν και θα εξευρεθούν οι λύσεις που θα εντάξουν όλους τους ιατρούς στο ΓεΣΥ, ιδίως αυτούς που διαπρέπουν στο τομέα της υγείας. Αλλιώς η επιλογή δεν θα είναι πραγματική. Θα είναι περιορισμένη.

Στο πλαίσιο αυτό να σημειώσω ότι στον ιδιωτικό τομέα της ασφάλισης ο καρκίνος  αντιμετωπίζεται όπως όλες τις άλλες ασθένειες, δεν  αντιμετωπίζεται ως χρόνια ασθένεια και το δικαίωμα του ασθενή για ελεύθερη επιλογή διαφυλάσσεται πλήρως. Στο  προτεινόμενο ΓεΣΥ  όπως παρουσιάζεται στη μελέτη Μercer, η ιατρική περίθαλψη των καρκινοπαθών θα  παρέχεται μεν από το δημόσιο αλλά όχι κάτω από το ΓεΣΥ. Τί σημαίνει αυτό? ότι ο καρκινοπαθής θα δικαιούται δημόσια περίθαλψη αλλά χωρίς δικαίωμα επιλογής ιατρού και νοσηλευτηρίου. Ο χειρισμός θα γίνεται στα πλαίσια των χρόνιων παθήσεων. Είναι ένα σημαντικό σημείο που αξίζει διευκρίνηση.
   
Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή μεταχείριση
Όλες και όλοι που έχουμε περάσει προσωπικά ή μέσω κάποιου συγγενικού μας προσώπου τέτοιες καταστάσεις, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι η ψυχική ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Και η σωστή μεταχείριση είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. Η φράση «ποιότητα ζωής» αποκτά εδώ το πραγματικό της νόημα.
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι διασφαλίζει ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αξιοπρεπή μεταχείριση. Και στέκομαι εδώ γιατί για μένα ως άτομο, ως εν δυνάμει ασθενής, το κεφάλαιο αυτό είναι ύψιστης σημασίας. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μια έννοια χωρίς περιεχόμενο, που δηλαδή προσδιορίζει το δικαίωμα περίθαλψης όπως γίνεται στη δημόσια ασφάλιση. Είναι μια ευρύτερη έννοια που πάει πέρα από το δικαίωμα περίθαλψης, στη φροντίδα, στην εξυπηρέτηση. Αυτό το καταγράφει και η μελέτη του ΠΟΥ. Ξέρετε γιατί? Διότι η ύπαρξη μας εξαρτάται από τον πελάτη. Γιατί θα υπάρξουν συνέπειες αν η εξυπηρέτηση μας υστερεί. 

Ο ασφαλισμένος όταν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, έχει ένα πρόσωπο να απευθυνθεί για να τον καθοδηγήσει, τον ασφαλιστή του. Κρατά μια κάρτα νοσηλείας που του ανοίγει τον δρόμο σε όλα τα νοσηλευτήρια σε όλους τους ιατρούς.

Εδώ είναι που υστερεί η δημόσια ασφάλιση όταν είναι μονοπωλιακή. Γιατί ο πολίτης είναι εγκλωβισμένος  σε ένα σύστημα που αν δεν τον εξυπηρετεί δεν έχει διέξοδο. Δεν θα υπάρξουν συνέπειες. 

Η εξυπηρέτηση είναι κουλτούρα που χτίστηκε στον ιδιωτικό τομέα μέσα από την πίεση του ανταγωνισμού. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι στατική. Είναι δυναμική για να προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον το οποίο τα ιατρικά επιτεύγματα διαρκώς μεταβάλλουν.

Χωρίς την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ,έχω σοβαρές επιφυλάξεις για την διασφάλιση αυτού του σημαντικού δικαιώματος του ασθενή.

Τα ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρουμε σήμερα πολύ λίγη σχέση έχουν με αυτά που προσφέραμε 20 χρόνια. Προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις περιλαμβάνουμε συνεχώς νέες καλύψεις για νέες θεραπείες για καινοτόμα φάρμακα, ο ιατρός έχει τον αποφασιστικό λόγο γιατί ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους που πάσχουν από την ίδια ασθένεια. Γιατί ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τους ασθενείς.

Να θυμηθώ μόνο ένα παράδειγμα: η πλαστική διόρθωση του μαστού μετά τη μαστεκτομή, που δεν περιλαμβανόταν στις καλύψεις μας γιατί θεωρείτο κοσμητική χειρουργική. Ακούσαμε τα σοβαρά επιχειρήματα που πρόβαλε η Europa Donna και ανταποκριθήκαμε. Σήμερα τα σχέδια μας περιλαμβάνουν την κάλυψη. Η ανάπλαση στήθους μετά την μαστεκτομή δεν είναι κοσμητική επέμβαση, είναι θεραπεία και καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση.

Η αξιοπρέπεια που διαφυλάσσει σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι δικαίωμα των ασφαλισμένων και των ασθενών που πρέπει να γίνει σεβαστό.  Γιατί εδώ είναι που υστερούν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Εδώ είναι που αναζητείται ο εκσυγχρονισμός και η κατάλληλη ρύθμιση. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα μπορεί να το διασφαλίσει.


Η ισότιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις
Το δικαίωμα της ισότιμης φροντίδας υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις γίνεται απόλυτα σεβαστό από την ιδιωτική ασφάλιση. Μόλις πρόσφατα υπήρξε ρύθμιση που επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρείες ότι δεν μπορούν να τιμολογούν και να προσφέρουν ωφελήματα με βάση το φύλο.

Και πάντα υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πολλές φορές μετατρέπεται σε κατηγορία. Γιατί οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν προϋπάρχουσες ασθένειες; Δεν αποτελεί διάκριση, δεν παραβιάζει το δικαίωμα αυτό του ασθενή η επιλογή κινδύνου με βάση το ιατρικό ιστορικό; 

Αξίζει πρώτα να εξηγηθεί γιατί υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις και γιατί δεν θεωρείται από τις διεθνείς συμβάσεις ότι αποτελεί διάκριση. Η απάντηση είναι απλή. Σε ένα σύστημα προαιρετικής ασφάλισης, όπως είναι σήμερα η ασφάλιση υγείας στην Κύπρο, αν οι εταιρείες δεν προέβαιναν σε εκτίμηση κινδύνου πριν αποδεχτούν ένα πελάτη, δηλαδή αν αποδέχονταν οποιαδήποτε προϋπάρχουσα πάθηση, τότε θα ασφαλίζονταν μόνο οι ασθενείς και όχι οι υγιείς! Για ποιό λόγο να ασφαλιστεί προληπτικά κάποιος, αφού μόλις διαγνωστεί με μια σοβαρή πάθηση ή χρειαστεί να νοσηλευτεί για μια εκτεταμένη θεραπεία θα μπορούσε να συνάψει τότε μόνο ένα ασφαλιστήριο που θα του κάλυπτε όλα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρακτικής θα ήταν καταστροφικό για το θεσμό, αφού το κόστος της ασφάλισης θα εκτοξευόταν και θα ήταν απρόσιτο για την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών.
 
Η επεξήγηση για την επιλογή του κινδύνου γίνεται αποδεκτή διεθνώς, όπως αποδεκτό γίνεται και το ότι δεν αποτελούν δυσμενείς διακρίσεις και δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των ασθενών.

Αντιθέτως, όταν η ασφάλιση είναι καθολική και υποχρεωτική, το θέμα των προϋπάρχουσας πάθησης και οποιωνδήποτε άλλων εξαιρέσεων και περιορισμών παύει εντελώς να υφίσταται, εφ’ όσον η ασφάλιση δεν θα είναι πλέον θέμα επιλογής και όλοι θα ασφαλίζονται. Γι’ αυτό όταν συζητούσαμε το ΓεΣΥ και προβάλλετο ως επιχείρημα ενάντια στη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών το θέμα αυτό, ξεκαθαρίσαμε ότι από την στιγμή που το σύστημα θα είναι καθολικό και όλοι οι πολίτες υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες δια νόμου θα υποχρεώνονταν να ασφαλίζουν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από ιατρικό ιστορικό και ηλικία.
 
Η εμπιστευτικότητα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή. Το δικαίωμα ενημέρωσης πρόσβασης και αντίρρησης 
Είναι δικαιώματα που επίσης διαφυλάσσονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Αυστηρές ρυθμίσεις μας υποχρεώνουν τα ευαίσθητα στοιχεία των ασθενών να τα χειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα και η επεξεργασία τους να γίνεται αυστηρά για τους σκοπούς που συλλέγονται και πάντοτε στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. Παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών επιφέρει σοβαρές χρηματικές ποινές.  
 

Φίλες και φίλοι,

Ως εκπρόσωπος του ασφαλιστικού κλάδου, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε και για τη συμβολή σας στην κυπριακή κοινωνία. Είναι πάντοτε χαρά μας να ακούμε προτάσεις και ιδέες και να τις συμπεριλαμβάνουμε στη στρατηγική μας.

Εμείς θέλουμε και μάλιστα επιδιώκουμε τη συνεργασία με το κράτος. Εργαζόμαστε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας και ασφάλισης αποτελεσματικό και ισχυρό, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και στα καλύτερα συστήματα υγείας και ασφάλισης υπάρχει χώρος για την ιδιωτική ασφάλιση.


Αγαπητές και αγαπητοί,

Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στη μάχη κόντρα στον καρκίνο του μαστού. Θέλω για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω το Europa Donna για την τιμή που μου έκανε σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας. Κυρίως, όμως, θέλω να τη συγχαρώ για τον όμορφο και σημαντικό αγώνα που κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
 
Πριν κλείσω, τονίζω για ακόμη μία φορά: καμία γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει μόνη στο πρόβλημα. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να δίνει μόνη της αυτή τη μεγάλη μάχη: Έχει δίπλα της τους δικούς της ανθρώπους και σύμμαχο την ίδια της την ασφαλιστική εταιρεία.

Σας ευχαριστώ.

 

 


Copyright ©2018 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS