Εκδηλώσεις

 

Σεμινάριο με θέμα"Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία"

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργανώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 σεμινάριο με θέμα:  "Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία".

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Περισσότερα


Copyright ©2019 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS