Σύνδεσμοι

Νέα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 13 Ιουνίου 2017

Περισσότερα

Συνέντευξη στον κ Ανδρέα Κρητιώτη, Πρόεδρο του ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Ο λαϊκισμός βλάπτει σοβαρά την δημόσια υγεία

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Έντυπο για το ΓεΣΥ σε 150,000 ασφαλισμένους

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου 39ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

 

 

Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς

 

A.I.K          Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

M.I.F          Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

Κ.Α             Κοινοπραξία Ασφαλιστών

 

Σ.Α.Κ          Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου

 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α    Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή   

 

 

 

Αρμόδιο Υπουργείο

 

 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Copyright ©2017 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS