Σύνδεσμοι

Νέα

Νέος Γενικός Διευθυντής στον ΣΑΕΚ

Περισσότερα

40η Ετήσια Γενικη Συνέλευση ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Γενικής Φύσεως στο ΔΣ του ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Εκσυγχρονισμός ποινών για οδικές παραβάσεις

Περισσότερα

Ο ΣΑΕΚ συζητά τις θέσεις του με τους υποψήφιους προέδρους

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

 

 

Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς

 

A.I.K          Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

M.I.F          Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

Κ.Α             Κοινοπραξία Ασφαλιστών

 

Σ.Α.Κ          Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου

 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α    Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή   

 

 

 

Αρμόδιο Υπουργείο

 

 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Copyright ©2018 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS