Σύνδεσμοι

Νέα

Ο ΣΑΕΚ συζητά τις θέσεις του με τους υποψήφιους προέδρους

Περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 29 Νοεμβρίου 2017

Περισσότερα

Ομιλία κ Στέφης Δράκου στην Ημερίδα της Europa Donna στις 11 Νοεμβρίου 2017

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΣΑΕΚ για τις δηλώσεις Παπαδόπουλου, 7 Νοεμβρίου 2017

Περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 13 Ιουνίου 2017

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

 

 

Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς

 

A.I.K          Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

M.I.F          Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

Κ.Α             Κοινοπραξία Ασφαλιστών

 

Σ.Α.Κ          Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου

 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α    Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή   

 

 

 

Αρμόδιο Υπουργείο

 

 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Copyright ©2018 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS