Σύνδεσμοι

Νέα

43η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Ο ΣΑΕΚ ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με 36 κλίνες

Περισσότερα

42η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Δωρεά ΣΑΕΚ €100.000 στα δημόσια νοσηλευτήρια

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟN ΙΟ COVID 19, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

 

 

Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς

 

A.I.K          Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

M.I.F          Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

Κ.Α             Κοινοπραξία Ασφαλιστών

 

Σ.Α.Κ          Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου

 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α    Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή   

 

 

 

Αρμόδιο Υπουργείο

 

 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Ombudsman)