Σύνδεσμοι

Νέα

Εκδήλωση ΣΑΕΚ επ ευκαιρία της επίσκεψης του κ Gabriel Bernardino

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Ενημερωτική Ημερίδα ΟΕΒ με θέμα το ΓεΣΥ

Περισσότερα

Νέος Γενικός Διευθυντής στον ΣΑΕΚ

Περισσότερα

40η Ετήσια Γενικη Συνέλευση ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Γενικής Φύσεως στο ΔΣ του ΣΑΕΚ

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

 

 

Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς

 

A.I.K          Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

M.I.F          Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

Κ.Α             Κοινοπραξία Ασφαλιστών

 

Σ.Α.Κ          Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου

 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α    Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή   

 

 

 

Αρμόδιο Υπουργείο

 

 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Copyright ©2019 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS